Waarom een grensoverschrijdende samenwerking tussen Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland?

Het project Smaakklassen kadert in het Europees Interreg IV programma voor de grensregio Vlaanderen-Nederland.

Naar analogie met de succesvolle bos-,  zee- of plattelandsklassen zullen 1000 kinderen tussen 10 en 14 jaar uit Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland over de grens op smaakklas gaan.  

De kennis- en ervaringsuitwisseling tussen Nederland en Vlaanderen zal leiden tot het samenstellen van educatieve onderwijspakketten over gezonde, evenwichtige en streekgebonden voeding.

 

Partners van de smaakklassen: EROV, Katho, IVN, Reo veiling, Universiteit Gent, Europese Unie en Interreg