Onze partners

Economische Raad voor Oost-Vlaanderen vzw

Logo_erov_3Q_750px.png

De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV) staat in voor de algemene coördinatie van het project "Smaakklassen".

Een van de taken van EROV is de promotie van Oost-Vlaamse streekproducten. In het Groot Vleeshuis, het permanent Promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streekproducten aan de Groentenmarkt, in hartje Gent,  zijn 45 Oost-Vlaamse producenten vertegenwoordigd.

Universiteit Gent, Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen

Ugent.jpg
  • De Vakgroep Landbouweconomie heeft een uitgebreide expertise opgebouwd in agro-food marketing. De Vakgroep Landbouweconomie, staat in voor het in kaart brengen van de voedingstrends en de wetenschappelijke onderbouw van smaakklassen.
  • De Vakgroep voedselveiligheid en voedselkwaliteit, Laboratorium voor levensmiddelentechnologie- en proceskunde binnen de Universiteit Gent neemt het technologische en nutritioneel luik met betrekking tot smaak en gezondheid voor zijn rekening. In het ‘Sensolab’ en ‘Cacaolab’ wordt onderzoek verricht naar de ontwikkeling van gezonde, lekkere en kwaliteitsvolle voeding.

Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen

LOGO-KATHO-rood-1400x500.gif

Voor KATHO zijn het Departement Lerarenopleiding (campus Tielt) en het Expertisecentrum Voeding (campus Roeselare) betrokken in het project.

Het Expertisecentrum Voeding begeleidt familiale voedingsbedrijven bij productontwikkeling en zal samen met de UGent een innovatietraject voor kmo's uit de voedingssector uitwerken.

Het Departement Lerarenopleiding van KATHO staat in voor de pedagogische vertaling van smaakklassen en het uitwerken van cursusmateriaal voor kinderen en leerkrachten van de basisschool.

REO Veiling

REO_nieuw.JPG

De REO Veiling is gevestigd in Roeselare, in het midden van de belangrijkste groentestreek van België. Meer dan 3.000 producenten werken samen in deze coöperatieve om gemiddeld 60 verschillende soorten groenten in optimale omstandigheden te commercialiseren.

REO Veiling organiseert sinds enkele jaren het initiatief "Sla je slag-dag" met als doel het promoten van gezonde, voedzame groenten en fruit bij kinderen van de basisschool.

IVN Consulentschap Zeeland

Logo IVN.jpg

De Zeeuwse projectpartner is IVN Consulentschap Zeeland. Dit is de Zeeuwse Stichting voor natuur- en milieu-educatie. Het IVN biedt het onderwijs een breed scala aan lessen, projecten en activiteiten. Maatschappelijke projecten gericht op duurzaamheid vormen een groeiend aandeel in de werkzaamheden. IVN Consulentschap Zeeland staat in voor de organisatie van de smaakklassen in Zeeland.

Partners van de smaakklassen: EROV, Katho, IVN, Reo veiling, Universiteit Gent, Europese Unie en Interreg