Doelstelling

  • Via Smaakklassen de voedingsproblematiek bij kinderen aanpakken. KMO's/MKB's kunnen via innovaties inspelen op voedingstrends als "gezondheid", "streek", "traditie".
  • Via Smaakklassen ontstaan nieuwe distributiekanalen door grensoverschrijdende samenwerking tussen kmo's/mkb's en scholen in Vlaanderen en Nederland.
  • Via Smaakklassen kunnen nieuwe doelgroepen bereikt worden (kinderen, ouders, scholen).
Partners van de smaakklassen: EROV, Katho, IVN, Reo veiling, Universiteit Gent, Europese Unie en Interreg